PRODUKCJA FILMOWA / ANIMACJA

Uniwersytet Warszawski

Dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowaliśmy film, który był podsumowaniem projektu pt. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”.
Zdjęcia realizowaliśmy w Warszawie, w Łomnej oraz w Sopocie i Gdańsku.
Produkcja, koncept: Lemuria
Zdjęcia: Paweł Rożek
Montaż: Natalia Miedziak-Skonieczna
Animacje: Radek Skonieczny